Pragati Staff

Pragati Staff is the best staff ever. I mean, we've seen a lot of staff, and let us tell you this, this is THE BEST. Haters will hate. SAD.

ಕುಶಲ ಭಾರತ. Skilling & India’s New Education Policy.

Dr. KP Krishnan, IAS (retd) talks about skill development and the New Education Policy 2020 of India, on Episode 79 of the Thale-Harate Kannada Podcast. ಡಾ ಕೆ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣನ್, ಐ.ಎಎಸ್ (ನಿವೃತ್ತ) ರವರು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, 2020 ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ-ಹರಟೆಯ 79ನೆ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಮತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ...

Read More

ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಕ್ಸ್. Comics in India.

Gautham Shenoy returns to Thale-Harate to transport listeners to the world of Phantom, Indrajal Comics, Amar Chitra Katha, Tinkle, and more. ನಾವು 2020 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ – ಬರಿ ಐರನ್ಮಾನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಪ್ಟನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಂಟಮ್, ಇಂದ್ರಜಲ್ ಕಾಮಿಕ್ಸ್, ಅಮರಚಿತ್ರ ಕಥಾ, ಟಿಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಿಕ್ ಗಳ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಓದುಗರನ್ನು...

Read More

ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ. Tradition and Reform.

AP Ashwin Kumar raises important questions about tradition, reform, and how to think about them better, on Episode 77 of the Thale-Harate Kannada Podcast. ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮಡೆ ಸ್ನಾನ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ. ಹೀಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದ್ರಷ್ಟಿಕೋಣದಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ...

Read More

Creating Social Infrastructure for Our Cities.

V Ravichandar returns to The Pragati Podcast to talk about the dire need to create more public spaces and social infrastructure in Indian cities. V Ravichandar returns to The Pragati Podcast to talk about the dire need to create more public spaces and social infrastructure in Indian cities. He talks to host Pavan Srinath on Episode 149 about the role that governments, citizens, and the city elite...

Read More

ಜೇಡರ ಬಲೆ. Spiders Around Us.

Thale-Harate’s own Pavan Srinath talks about spiders, how we don’t need to fear them, and how we can find their beauty in our very own homes and backyards.  ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆತಂಕ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳು ಹಳೆಯದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ‘ಡೆಮೊಗ್ರಾಫಿ’ – ಜನಮಾಪಣೆ, ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್...

Read More

The Unfinished Journey of Women’s Property Rights

Shipra Deo and Devendra Damle talk to host Pavan Srinath about the long struggle for women to secure property rights and land ownership in India. Shipra Deo and Devendra Damle talk to host Pavan Srinath about the long struggle for women to secure property rights and land ownership in India. On Episode 148 of The Pragati Podcast, they discuss what progress has been made over the last century, and...

Read More

ಜನ-ಮಾಪಣೆ. Exploring India’s Demography.

Dr. Shivakumar Jolad unpacks India’s demography, debunks various myths about populations, and explains the challenges of ageing societies on Episode 75 of the Thale-Harate Kannada Podcast. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆತಂಕ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳು ಹಳೆಯದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ‘ಡೆಮೊಗ್ರಾಫಿ’ – ಜನಮಾಪಣೆ, ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಲು...

Read More

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಯಣ. Evolution of Political Parties in Karnataka.

Dr. A Narayana describes how politics & political parties in Karnataka evolved from the 1980s to the present, on Episode 74 of the Thale-Harate Kannada Podcast. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಮತ್ತು ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬೇರಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ? ಏಕೆ? ನಮ್ಮ ಈ 74ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಕಾಸ, ಅವುಗಳ ಮೂಡೋವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಡುತ್ತಾರೆ...

Read More

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದ ಇತಿಹಾಸ. Karnataka’s Political History

Dr. A Narayana dives into the first half of independent Karnataka’s political history, from 1947 to 1984, on Episode 73 of the Thale-Harate Kannada Podcast. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ನಂತರದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ...

Read More

Eye Care in India: Evolution, Access and Affordability

Dr. Gullapalli N Rao, Founder of the LV Prasad Eye Institute in Hyderabad, talks about human vision, eye health, and the transformation of eye care in India on Episode 147 of The Pragati Podcast. Dr. GN Rao talks to host Pavan Srinath about how myopia is a growing challenge across India and the world. They discuss how India’s opthalmological practice leads the rest of healthcare in various...

Read More

ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. Orientalism and the Social Sciences.

Dr. Vivek Dhareshwar talks to hosts Surya Prakash and Pavan Srinath about how social science research in India needs to transcend orientalism. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಏನು? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು? ಭಾರತ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು  ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸಂ-ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು? ಡಾ. ವಿವೇಕ್ ಧಾರೇಶ್ವರ ರವರು ತಲೆ...

Read More

Police Reforms in India and Beyond

Ameya Naik and host Pavan Srinath discuss long-overdue police reforms and provide a primer on how to reimagine policing in India in the 21st century, on The Pragati Podcast. Ameya Naik and Pavan Srinath record Episode 146 of The Pragati Podcast at a time when there are daily reports of police brutality on minorities and peaceful protestors in the Black Lives Matter movement. Meanwhile in India...

Read More

ಕರೋನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. Karnataka & Bengaluru’s Response to COVID-19.

State Technical Advisory Group member Dr. Pradeep Banandur talks about how the state and the city of Bengaluru are managing the COVID-19 pandemic, on Episode 71 of the Thale-Harate Kannada Podcast. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಗರದ ಆಡಳಿತಗಳು ಕೋವಿಡ್-19 ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿವೆ? ಕೋವಿಡ್-19 ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಬಣಂದೂರು ಅವರು ತಲೆ-ಹರಟೆಯ 71ನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಡುಗನ್ನು ಪಳಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ...

Read More

Science: From Publishing to Communication

Neuroscientist and Science Communicator Shruti Muralidhar talks to host Pavan Srinath about science publishing, and how science communication can be transformed in India, on Episode 145 of The Pragati Podcast. 6200+ pre-prints have been published on the biology and medicine of COVID-19, as of early July, 2020. How are preprints disrupting the traditional scientific publishing cycle? How far have...

Read More

#67: चीन से कैसे निपटे?

षि जिनपिंग-संचालित चीन के अहंकार को तोड़ने के लिए भारत के पास क्या विकल्प है? चीनी कम्पनी के ऐप्प बैन करने के कदम के क्या फ़ायदे-नुक़सान है? आर्थिक क्षेत्र में चीन से लड़ाई में कितनी समझदारी है? इन्हीं सवालों पर सुनिए पुलियाबाज़ी सौरभ और प्रणय के साथ| What are India’s options against the People’s Republic of China’s arrogance? What are the costs and benefits of banning apps of Chinese companies? Can...

Read More