Thalé-Haraté Kannada Podcast

ಹರಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? Your go-to Kannada podcast on Bengaluru, Karnataka and the world. Join hosts Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi every Thursday for irreverent but deep conversations – lots of Haraté with swalpa Thalé.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮರುಚಿಂತನೆ. Rethinking Computer Science in Education.

Ramya Bhaskar and Sridhar Pabbisetty talk to Pavan Srinath and Ganesh Chakravarthi about how computer science and programming education can be revamped in Indian schools for the 21st century, on Episode 58 of the Thalé-Haraté Kannada Podcast.  [iframe src=’; width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’]...

Read More

ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಚಾರ. Space Exploration in the 2020s.

Space entrepreneur Narayan Prasad talks to Pavan Srinath and Ganesh Chakravarthi about space exploration and breaks down rocket science and space economics on Episode 57 of the Thalé-Haraté Kannada Podcast.  [iframe src=’; width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಿ ಐ.ಟಿ. ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ...

Read More

ಯಂತ್ರಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ. Machine Learning and Intelligence.

Avinash Ambale talks to Surya Prakash BS and Pavan Srinath about cognition, learning and the quest for Artificial Intelligence on Episode 56 of the Thalé-Haraté Kannada Podcast.  [iframe src=’; width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ...

Read More

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಗಳು. Kannada Science Fiction.

This is episode 55 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=’; width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಸೈಂಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು...

Read More

ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. Tulunadu Culture.

This is episode 54 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=’; width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯಶೀಶ್ಯತೆಗಳು ಅನೇಕ. ನಾಟ್ಯ, ನೃತ್ಯ, ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಾಂಗದ ಭಿನ್ನತೆಯು ಇದಕ್ಕೆ...

Read More

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಯಿಗಳು. The Dogs of Bengaluru.

This is episode 53 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=’; width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ನಮ್ಮೂರಾದ ನಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಸದಾ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಊಟ ನೀಡುವುದು, ದತ್ತು ತೊಗೊಳುವುದು, ಮತ್ತು...

Read More

ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಕ್ಕು. The Freedom to Protest.

This is episode 52 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ಸಿ.ಎ.ಎ. ಮತ್ತು ಏನ್.ಆರ್.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಏಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಇಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ಜನರನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏಕೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಲೋಕ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು...

Read More

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ. Understanding the NRC.

This is episode 51 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ಸಿ.ಎ.ಎ. ಮತ್ತು ಏನ್.ಆರ್.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಏಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಇಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ಜನರನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏಕೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಲೋಕ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು...

Read More

ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ. CAA 2019 Explained.

This is episode 50 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ಸಿ.ಎ.ಎ. ಮತ್ತು ಏನ್.ಆರ್.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಏಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಇಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ಜನರನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏಕೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಲೋಕ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು...

Read More

ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಳೆದ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ. The Great Trigonometrical Survey.

This is episode 49 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಜನರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತಇದ್ರು? ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆ? ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಲ್. ಅವರು ‘ದ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ವೇ’...

Read More

ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು. Karnataka’s Veeragallus.

This is episode 48 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ತಲೆ-ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಂದು ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಳುಗರಿಗೂ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಚಿರ ಋಣಿ...

Read More

ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ: ಹೇಗೆ? ಏಕೆ? How Does An Economist Solve Problems?

This is episode 47 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋದನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಬರೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಶಾಲೆಯಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೆ ಇಂತಹ ಬಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು? ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ...

Read More

ಹವಾಮಾನ ಪಟ್ಟಿ. Weather Diaries from Bengaluru.

This is episode 46 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ಹವಾಮಾನ ಚರ್ಚೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ, ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ವಿಧಾನಗಳು ಬದಲಾದಂತಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ? ನಮಗೆ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು...

Read More

ತುಳುನಾಡ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. Glimpses of Tulunadu.

This is episode 45 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ತುಳು ಎಂಬುದು ಬರೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ೪೫ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ತುಳುನಾಡಿನ ವ್ಯಶಿಷ್ಯತೇಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್...

Read More

ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣೆ. Primary Education in India.

This is episode 44 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ? ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚ್ ಮಾಡಿಯೂ ಸಹ ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಈ 44ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಣಾಯ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ...

Read More

ಕರ್ನಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಚರಿತ್ರೆ. Travel Tales from Karnataka.

This is episode 43 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವದದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಸಿಗಳೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಲಗಣಳನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 43 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ...

Read More

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ. Karnataka: The Path Ahead.

This is episode 42 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ಈ ವರ್ಷ ನವೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 63 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಂದು ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅನುಸಾರಿಸಿಬೇಕು? ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ. ಎಸ್. ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ...

Read More

ನಡೆ, ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋಣ! Cycling and Walking in the City.

This is episode 41 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾಲಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳಗು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರಭದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಚಲಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತರಹದ...

Read More

ವೃಷಭಾವತಿಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ. Rejuvenating Vrishabhavathi.

This is episode 40 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ನಮಾಮಿ ವೃಷಭಾವತಿ ಚಳುವಳಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರುಳ್ಳ ನದಿಯೊಂದನ್ನು ಕಾಣುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವದಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವ ಹೋರಾಟ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳೆಂದರೆ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ...

Read More

ಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲ. Medicines for India.

This is episode 39 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”; height=”90″ width=”640] ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಔಷಧಿಯು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ವರೆಗು ಬರುವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಿಂದ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮತ್ತು...

Read More