ಕೊರೋನ – ವೈದ್ಯ. A Private Practitioner & COVID-19.

What is it like to be a practicing doctor and family physician in Bengaluru during COVID-19? Pavan Srinath talks to Dr Srinand Srinivas on Episode 61 of Thale-Harate.   

[iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IPNbBJcscZxbSAZ5′ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’]

ಕೊರೋನ ವೈರಸ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೋಣೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳು ಪರಿಹಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ವೈದ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆ ವೈದ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರುವವರು ಅನುಭವ ಏನು? ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ| ಶ್ರಿನಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

The Coronavirus Disease 2019 is a global pandemic today, with close to 200,000 cases reported worldwide as of March 18, 2020.

Even as governments in India are trying to respond to COVID-19, the first point of healthcare for most Indians is their private General Physician. What is it like to be a practicing doctor in Bengaluru during the time of COVID? How are they helping patients stay safe? Dr Srinand Srinivas joins Pavan Srinath on Episode 61 of the Thale-Harate Kannada Podcast to talk about just that.

Dr Srinand Srinivas is a general and sports medicine physician working in Bengaluru. He practices at Srinivasa Clinic in KR Market and near Lal Bagh. Dr Srinand is also a national-level swimmer and has been the medical officer for numerous sports, swimming and marathon teams including the Bengaluru United Hockey Club. He is on Instagram as @sportsdocsri.

ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod on Facebook, Twitter & Instagram.

ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at [email protected] and tell us what you think of the podcast. We cannot wait to hear from you.

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Saavn, Spotify or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!