ಭಾರತ-ಚೀನಾ: ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ. The India-China Conflict.

Lt General PG Kamath (retd) talks to Ganesh Chakravarthi about the India-China conflict and relations, and puts current developments in a historical context. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪಿ.ಜಿ.ಕಮತ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಗಣೇಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಲೆ-ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿನ 80 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು...

Read More

The War We Forgot

Dr Diya Gupta joins Hamsini Hariharan to discuss narratives of World War II told through the letters sent by Indian soldiers from the battlefronts.

Read More

Questioning Tradition

AP Ashwin Kumar returns to The Pragati Podcast on Episode 151 to discuss traditions, how to understand them better, and confronts the challenges of reform. The Pragati Podcast is a weekly talk show on public policy, economics, and international relations hosted by Pavan Srinath. Dr AP Ashwin Kumar is a Senior Fellow at the Centre for Learning Futures at Ahmedabad University, and has previously...

Read More

ಕುಶಲ ಭಾರತ. Skilling & India’s New Education Policy.

Dr. KP Krishnan, IAS (retd) talks about skill development and the New Education Policy 2020 of India, on Episode 79 of the Thale-Harate Kannada Podcast. ಡಾ ಕೆ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣನ್, ಐ.ಎಎಸ್ (ನಿವೃತ್ತ) ರವರು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, 2020 ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ-ಹರಟೆಯ 79ನೆ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಮತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ...

Read More

#72: आपातकाल की नीति

Indian governments run hundreds of policies in the name of social protection. Given the adverse economic impact of COVID-19, the focus is back on these policies to provide some relief to the worst-affected. So this episode is all about understanding social protection policies better. Joining us is Saksham Khosla (@khoslasaksham), Associate Consultant at Dalberg. सामाजिक सुरक्षा क्या है? भारत की...

Read More

What’s Happening in China?

Foreign policy wonk and podcaster Hamsini Hariharan returns to Episode 150 of The Pragati Podcast to discuss China’s internal issues and news in 2020. Indians and Indian news outlets are rightfully concerned with the ongoing Chinese aggressions in Ladakh and the India-China border conflict that could escalate any day. On Episode 150 of The Pragati Podcast, Hamsini Hariharan helps listeners...

Read More