ದಖನಿ ಕಹಾವತೇ.The Dakhini Language.

This is episode 31 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. ದಖನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆ. ನಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಇದರ ಪರಿಚಯವಿದ್ದರೂ ಇದರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳು ನಾಡು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ. ದಖನಿಗೆ 600 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದು...

Read More

The State of Higher Education

This is Episode 106 of The Pragati Podcast hosted by Pavan Srinath. Can India’s higher education system thrive when the teaching profession has lost most of its status in society? What is necessary for India to educate millions of its citizens who turn college-going age every year? Pushkar joins Pavan Srinath on Episode 106 of The Pragati Podcast to share his thoughts. The Pragati Podcast...

Read More

July: A month of escalation

On the last Tuesday of every month, host Hamsini Hariharan rounds up important international news that you should know. In July, the case of Kulbhushan Jadav, relations between Iran and the US and, the protests in Hong Kong dominated the headlines.

Read More

Political Ideology in India

The usual spectrum of left and right does not apply to Indian politics. But does that mean that our politics is based on identity and patronage, and not ideology? Not quite, says political scientist Rahul Verma, as he joins Amit Varma in episode 131 of The Seen and the Unseen to explain the two ideological cleavages that divide India.

Read More

सरकारी काम इतना रुलाते है, सब बेच डालें क्या?

This is Episode 42 of PuliyaBaazi, a fortnightly podcast hosted by Pranay Kotasthane and Saurabh Chandra. The debate on governmental reform often takes one of these three turns: privatisation, nationalisation, or devolution. But none of the three narratives provides a comprehensive framework for reforming government organisations. For example, privatisation might not always be possible nor...

Read More

The Anti-Defection Law

This is Episode 105 of The Pragati Podcast hosted by Pavan Srinath. How has India’s anti-defection law undermined democracy in the country? How do we tackle endless horse-trading of elected representatives in India? The Anti-Defection Law stifles intra-party democracy and dissent, and is also undermining the stability of elected governments. How do we fix a solution that has grown bigger...

Read More