ಕರೋನ ವೃತ್ತಾಂತ. COVID-19 Biology, Testing & Cure

Shashi Thutupalli and Pavan Srinath have a comprehensive discussion with Ganesh Chakravarthi on the science around COVID-19 on Episode 64 of the Thale-Harate Kannada Podcast. They discuss virus biology, how diagnostic tests work, how to think about human immunity, and what vaccines and drugs are being developed across the world to tackle the ongoing pandemic.

[iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IZbItio1wSedq89K’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’]

ವೈರಾಣು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವಿಯಾ? ಈ ಕರೋನ ವೈರಸ್ಸಿನ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು? ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಹರಡಿರುವ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವೈರಾಣುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಈ ವೈರಾಣುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಬಹುದು?

ಇವೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ೬೪ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ| ಶಶಿ ತೂಟುಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರ ಜೊತೆ ಕರೋನ ವೈರಸ್ಸಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೀವಶಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು.

ಶಶಿ ತೂಟುಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್.ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಜೀವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಲ್ಯಾಬ್ ವೆಬಸೈಟ್: https://www.thutupallilab.com/

ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಕರೋನ ವೈರಸ್ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: https://tinyurl.com/covid19-pavan

Is a virus living, or non-living? What is the basic biology of the Coronavirus or SARS-COV-2? How are India and the world testing and diagnosing people with this infection? How should we think of immunity against this disease? How far away are we from developing vaccines and drugs to cure or manage COVID-19, and what is the development process like?

Shashi Thutupalli and Pavan Srinath join host Ganesh Chakravarthi (@craynonymous) on Episode 64 of the Thale-Harate Kannada Podcast to discuss Coronavirus biology, diagnostics, immunity, vaccine and drug development.

This longer than usual episode is in three parts which can each be listened to independently: Part 1 on virus and SARS-COV-2 biology, Part 2 on COVID-19 diagnostic tests and immunity, and Part 3 on developing vaccines and drugs against COVID-19.

Shashi Thutupalli (@Stpalli) is a Professor at the National Centre for Biological Sciences, NCBS, Bengaluru. He also has a joint appointment at the International Centre for Theoretical Sciences (ICTS) and is a part of the Simons Centre for the Study of Living Machines at NCBS. His research combines theory and experiments to investigate the origins and self-organization of living systems. Lab website: https://www.thutupallilab.com/

Pavan Srinath (@zeusisdead), apart from hosting Thale-Harate, studied biotechnology and biophysics before working in public policy. Apart from working on health and life science policy research over the last few years, Pavan has also recorded a dozen episodes on various issues of the COVID-19 pandemic with expert vaccinologists, economists, disease modelers, and others, across multiple podcasts. Links to all here: https://tinyurl.com/covid19-pavan

ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod on Facebook, Twitter & Instagram.

ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at [email protected] and tell us what you think of the podcast. We cannot wait to hear from you.

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Saavn, Spotify or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!