ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಗಾರನ ಜೀವನ. Agriculture: Life and Reforms.

How difficult is agriculture in India today, and are the recent reforms enough to make a difference? Farmer & Entrepreneur Aruna Urs talks to host Pavan Srinath about life as a farmer on Episode 68 of the Thale-Harate Kannada Podcast.

[iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IxdxYPPtzmBaZb6f’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’]

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಹೌದು. ಈಚೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು? ಅರುಣ ಅರಸ್ ರವರು ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಲೆ-ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿನ 68ನೆ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

Aruna Urs is a farmer and an entrepreneur from Bettadatunga, Piriyapatna taluk, Mysore, Karnataka. In this episode, Aruna discusses the recently announced agricultural market reforms and their potential impact, and whether 2020 is really a 1991 moment of liberalisation for agriculture. He also discusses the role of governments, and how Indian agriculture desperately needs to enter the Information Age. Aruna is on Twitter at @ArunaUrs.

ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod on Facebook, Twitter & Instagram.

ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at [email protected] and tell us what you think of the podcast. We cannot wait to hear from you.

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Saavn, Spotify or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!