ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇಗೆ? Building Safe Spaces for All.

Activist & advocate for women’s rights Priya Varadarajan talks to host Ganesh Chakravarthi about how to create safe spaces and cities for everyone.

[iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/Igdb3SlCw54ZxEsj’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’]

ಸುರಕ್ಷೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾ ವರದರಾಜನ್ ರವರು ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಲೆ-ಹರಟೆಯ 96 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ ರವರು ದುರ್ಗಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ – ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಫಿಲಾಂತ್ರೋಪಿ ದೊಳಗಿನ ಲಿಂಗ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ: https://www.durgaindia.org/

Activist & advocate for women’s rights Priya Varadarajan talks to host Ganesh Chakravarthi about how to create safe spaces and cities for everyone. On episode 96 of the Thale-Harate Kannada Podcast, they discuss women’s safety ought to be tackled and how problems of safety and sexual harassment cause long-term effects to society, and how to build a culture of safety both in the real world and in virtual spaces.

Priya Varadarajan is Founder-Manager Trustee at Durga India, an initiative to improve safety for all against sexual harrassment. Priya is also the Lead for Gender Justice and Persons with Disabilities Clusters within The Azim Premji Philanthropy. Learn more about her work at https://www.durgaindia.org/

ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod on Facebook, Twitter & Instagram.

ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at [email protected] and tell us what you think of the podcast. We cannot wait to hear from you. Thale-Harate is made possible thanks to the support of The Takshashila Institution and the Independent Public-Spirited Media Foundation (IPSMF).

Subscribe & listen to the podcast on the IVM Podcasts Android App, iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTube, Saavn, Spotify, or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!