Ep. 598: Bring Petrol under GST

Nearly 60% of the price you pay for petrol goes to the Union and State Governments as taxes. As petrol prices hover around Rs. 100 per litre in many cities, there is a call for bringing petrol under the ambit of the Goods and Services Tax (GST) regime. Anupam Manur and Pranay Kotasthane discuss the potential benefits of this and how it can be achieved.

ಕೊರೊನ ಕಾಲದ ಬಜೆಟ್. Karnataka Budget 2021.

Surya Prakash and Pavan Srinath discuss how the Government of Karnataka’s budget has shaped up for 2021.  [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/IC9UCPBDbue9nxcb’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ 2021 ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ರೂಪು ರೇಷೆ-ಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕ್ರಮಣವು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ …

ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ 2021. Budgeting during a Pandemic.

Hosts Surya Prakash and Pavan Srinath dissect the Government of India’s 2021 Budget, the first annual exercise since the COVID-19 pandemic started ravaging the world. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/IUVH62C03z8eIEuW’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಾರತ ಸರಕಾರದ 2021 ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡುಗು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತಂದಿರುವ ಹಾನಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. …

ಕರ್ನಾಟಕದ 2020 ಬಜೆಟ್. How does Karnataka Budget for a 250 Billion Dollar Economy?

Pavan Srinath chats with Ganesh Chakravarthi on whether Karnataka’s budget meets the aspirations of its $250 Billion economy on Episode 60 of the Thalé-Haraté Kannada Podcast.   [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IYxgd7F6IiOBhl47′ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಕರ್ನಾಟಕ 250 ಬಿಲ್ಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆಯೆ? ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ …

Give Us This Day Our GST

Reform idea: Along with State and the Union governments, allow local governments to get a share of the Goods and Services Tax, linked to the performance of the local economy.