ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಗಮನ. Managing Waste Water in India

Bengaluru’s Zenrainman S Vishwanath talks to host Pavan Srinath about reimagining how we think about wastewater and how to manage it, on Episode 97 of the Thale-Harate Kannada Podcast. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/I52vDmLOhlUSAXk8′ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಎಸ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರವರು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಬೈಯೋಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. …

ನಡೆ, ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋಣ! Cycling and Walking in the City.

This is episode 41 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/11766365/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾಲಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳಗು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರಭದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಚಲಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತರಹದ ಆಲೋಚನೆ ತರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ನಮ್ಮ ಈ …