ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ! We Can Fight Breast Cancer.

Geetha Manjunath is on Episode 82 of the Thale-Harate Kannada Podcast to share how Breast Cancer can be safely managed in 2020 with early detection and regular screenings. #BreastCancerAwarenessMonth [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/IGApSof6FfS769tj’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ತಿಂಗಳೆಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೀತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವರ ಜೊತೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ …

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮರುಚಿಂತನೆ. Rethinking Computer Science in Education.

Ramya Bhaskar and Sridhar Pabbisetty talk to Pavan Srinath and Ganesh Chakravarthi about how computer science and programming education can be revamped in Indian schools for the 21st century, on Episode 58 of the Thalé-Haraté Kannada Podcast.  [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IYbYJoW9Zs00PKDo’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] How can we re-imagine the role of programming and computer science …

ಯಂತ್ರಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ. Machine Learning and Intelligence.

Avinash Ambale talks to Surya Prakash BS and Pavan Srinath about cognition, learning and the quest for Artificial Intelligence on Episode 56 of the Thalé-Haraté Kannada Podcast.  [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IysbTIoWghp2XkRR’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಈಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಬರುವ ಪದ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎ.ಐ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನು? ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ …

Two Cousins Meet

Emerging research that combines insights from machine learning and econometrics may end up transforming both fields.