ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಕ್ಸ್. Comics in India.

Gautham Shenoy returns to Thale-Harate to transport listeners to the world of Phantom, Indrajal Comics, Amar Chitra Katha, Tinkle, and more. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IJDY5VLGVoAlPEK2′ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ನಾವು 2020 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ – ಬರಿ ಐರನ್ಮಾನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಪ್ಟನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಂಟಮ್, ಇಂದ್ರಜಲ್ ಕಾಮಿಕ್ಸ್, ಅಮರಚಿತ್ರ ಕಥಾ, …

ಕಾಲ ಯಾತ್ರೆ. Tales of Time Travel.

Gautham Shenoy returns to the Thalé-Haraté Kannada Podcast to regale Pavan Srinath and Ganesh Chakravarthi with time travel stories and what make them great science fiction on Episode 59.   [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/I42LVkl9XgC78arc’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಸಮಯ, ಕಾಲ, ಮಾನವ ಮೀರದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಂಚಾರ, ಕಾಲಸಂಚಾರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಲಸಂಚಾರ ಸಫಲವಾದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು …

ಯಂತ್ರಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ. Machine Learning and Intelligence.

Avinash Ambale talks to Surya Prakash BS and Pavan Srinath about cognition, learning and the quest for Artificial Intelligence on Episode 56 of the Thalé-Haraté Kannada Podcast.  [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IysbTIoWghp2XkRR’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಈಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಬರುವ ಪದ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎ.ಐ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನು? ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ …

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಗಳು. Kannada Science Fiction.

This is episode 55 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IEpAyllhGEPA6l3m’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಸೈಂಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮಾನವನ ಮುನ್ನೆಳಿಗೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ …