Tag - State Budgets

ಕೊರೊನ ಕಾಲದ ಬಜೆಟ್. Karnataka Budget 2021.

Surya Prakash and Pavan Srinath discuss how the Government of Karnataka’s budget has shaped up for 2021.  [iframe src=’; width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ 2021 ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ರೂಪು ರೇಷೆ-ಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕ್ರಮಣವು ರಾಜ್ಯದ...

Read More

ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ 2021. Budgeting during a Pandemic.

Hosts Surya Prakash and Pavan Srinath dissect the Government of India’s 2021 Budget, the first annual exercise since the COVID-19 pandemic started ravaging the world. [iframe src=’; width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಾರತ ಸರಕಾರದ 2021 ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ...

Read More